Ouderinitiatief “Thuis” is ontstaan uit een droom voor onze kinderen. Onze kinderen zijn jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking. Onze droom geeft ruimte aan onze kinderen om zich te ontplooien tot volwaardige burgers van onze maatschappij. Die leven zoals zij dat willen. Zij genieten de zorg en bescherming, ook wanneer de ouders deze zelf niet meer kunnen bieden.

Onze kinderen mogen hun vleugels uitslaan; de wereld ontdekken; ergens deel van uitmaken. Jongeren die lachen, vrolijk zijn maar ook hun eigen moeilijkheden tegenkomen.

Deze jongvolwassenen leven en ontdekken; gaan vriendschappen aan; hebben een zinvolle dagbesteding of werkplek; maken deel uit van sport- en vrijetijdsclubs. Kortom, zij doen alle dingen die andere jongvolwassenen zonder een beperking ook doen.

Het zijn jongvolwassenen die willen leven in een omgeving waarin ze samen met anderen ontwikkelen, groeien en oud worden.

Dat is waar wij van dromen. Laten we die droom samen eens waar gaan maken. Doet u mee?

“Zelfredzaam waar het kan en hulp waar nodig” is een belangrijk uitgangspunt. De bewoners worden door de zorgverleners gestimuleerd om hun ontwikkelingsmogelijkheden maximaal te benutten. De kracht van Ouderinitiatief “Thuis” is dat we ons eigen netwerk in kunnen zetten en onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Samen met ouders, broers, zussen, familie en kennissen. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die iets kan doen voor en met onze kinderen. Het kan hierbij gaan om klusjes, meegaan met activiteiten, muziek maken, knutselen, helpen met koken, sponsoren werven, etc. Dit verhoogt het gevoel dat we dit met elkaar doen. Op deze manier vergroten we de contacten tussen het kind en het netwerk.

Een stabiel, warm en veilig thuis is een basisvoorwaarde voor ieders geluk. De zorgverleners zetten zich in om bewoners te helpen dat eigen plekje voor zichzelf te creëren en het tot een echt thuis te maken. Belangrijk is dat medebewoners samen een groep vormen, waarin iedereen er echt bij hoort en zich geborgen en gewaardeerd voelt. De gezamenlijke huiskamer is dan ook het centrale punt in deze woon voorziening.

De dagelijkse gang van zaken is vooral een samenwerking tussen bewoner en zorgverlener waarbij de ouders op de achtergrond meekijken, denken en helpen. Wanneer de samenwerking tussen zorgaanbieder en onze kinderen optimaal is, kunnen ouders terugvallen in hun rol van ouder en zijn zij niet meer hulpverlener, probleemoplosser, bemiddelaar en vertaler te zijn. Een goede relatie tussen bewoner en zorgverlener, in combinatie met een veilige woonomgeving zijn van wezenlijk belang voor de ouder in het proces van loslaten. Dan kunnen zij na jaren van intensieve begeleiding van hun kind gewoon ouder zijn.

Ouders zijn een wezenlijk onderdeel van het bestaande netwerk dat de bewoners gedurende hun hele leven hebben opgebouwd. De mate waarin deze betrokkenheid straks gaat veranderen zal per individu verschillen en wordt in samenspraak met de zorgaanbieder in het ondersteuningsplan vastgelegd.

Waar liefde woont
Herinneringen ontstaan
En vrienden altijd welkom zijn

Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage leveren aan Stichting ouderiniatief “Thuis”, zonder dat het jou een cent extra kost!

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en Stichting ouderiniatief “Thuis” ontvangt hiervoor geld in de clubkas.
Ook doen grote webwinkels als Bol.com, Coolblue, Booking.com en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar Stichting ouderiniatief “Thuis”.
En nogmaals, het kost je niets extra!

Wil je Stichting ouderiniatief “Thuis” ook GRATIS sponsoren?
Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van Stichting ouderiniatief “Thuis”. Voor jou een kleine moeite, voor Stichting ouderiniatief “Thuis” zijn het directe inkomsten.

Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van Stichting ouderiniatief “Thuis”. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert Stichting ouderiniatief “Thuis” hier direct van!

Let op: geen commissie op boeken
In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden gegeven.

Je blijft anoniem
Noch SponsorKliks, noch Stichting ouderiniatief “Thuis” weet wie er iets besteld heeft. SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor Stichting ouderiniatief “Thuis” is bedoeld. Dat weten ze omdat je via SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent gegaan.

Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij bv. Bol.com een bestelling is geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan, is het uitermate belangrijk dat u de bestellingen die u online doet alleen via Sponsorkliks laat lopen. Een rechtstreekse bestelling die je bij Bol.com doet, levert Stichting ouderiniatief “Thuis” dan niets op.

Bezoek de SponsorKlikspagina van Stichting ouderiniatief “Thuis” op
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=12490

Onze missie

“Zelfredzaam waar het kan en hulp waar nodig”

Onze visie

“Waar je mag zijn wie je bent”

Missie

Ouderinitiatief “Thuis” is opgericht door ouders met een kind met een (verstandelijke) beperking. Zij groeien net als hun broers en zussen op in gezinnen. Gezinnen die warmte en geborgenheid bieden aan hun kinderen zodat zij op kunnen groeien tot prachtige individuen.

De meeste kinderen vliegen ergens rond hun 20-25 jaar uit. Zij gaan zelfstandig wonen, al dan niet met een partner. Zij richten een leven in, meer en meer los van hun ouders. Onze kinderen met een beperking dromen hier ook van. Alleen is het voor hen veel minder vanzelfsprekend om zelfstandig te gaan wonen en een zelfstandig leven te gaan leiden.

Ouderinitiatief “Thuis” is van mening dat ook onze kinderen met een beperking deze dromen mogen hebben en middels de stichting helpen wij hen daarbij. Onze kinderen wonen en werken nu in de omgeving van Uden. En dat is waarom Stichting Ouderinitiatief ‘Thuis” streeft naar een woning met zorg in Uden. Ouderinitiatief “Thuis” biedt de mogelijkheid aan kinderen met een beperking om samen met hun ouders, verzorgers, broers en zussen, vrienden en familie een levensbestendig bestaan op te bouwen waarbij zelfstandig waar kan en hulp waar nodig centraal staan.

Visie

Ouderinitiatief “Thuis” biedt jongvolwassenen met een verstandelijke beperking een woning waarin elke bewoner een eigen woonruimte heeft die volwaardig is om zelfstandig te leven maar ook een woning die gezamenlijke ruimtes biedt om niet alleen te hoeven leven. Deze groep jongvolwassenen wordt zorgvuldig met elkaar gematcht aan de hand van zorgprofiel maar ook op klik en match.

Sommige gezinnen lijken gewoon wel een beetje op elkaar. Als je de kinderen uit zulke gezinnen samenvoegt in één woning, dan ontstaat er een warm huishouden. De jongvolwassene krijgt de ruimte om zijn leven in te delen zoals hij dat wil, wonen, werken en ontspannen in een omgeving waar hij zich veilig voelt, gerespecteerd wordt, er ruimte voor talent, zorg en behoeften is, waar hij mag zijn wie hij is en waar hij gelukkig is.

Ouders spelen een grote rol in het leven van een kind met een beperking. Ouderinitiatief “Thuis” geeft ouders de ruimte om een grote rol te behouden in het leven van hun kind, waarbij de afhankelijkheidsrelatie wijzigt. De ouder blijft de belangrijke ander maar de ouder hoeft minder de verzorger te zijn.

Er is professionele hulp waar nodig, er is ruimte voor ouders om hun rol te blijven vervullen als ouder en een woning die voorziet in de balans, zelfstandig waar kan en hulp waar nodig.

“Wonen als ieder ander; gewoon wat kan, speciaal waar nodig”

Ouderinitiatief “Thuis” vindt het belangrijk om verbindend te zijn; verbinding tussen de jongvolwassenen onderling, met de ouders, het netwerk en met de zorgprofessionals. Samen kun je meer dan alleen; samen kun je groeien en je wereld vergroten. Vanuit liefde en betrokkenheid voor onze kinderen ontstaat passie om voor hen een thuis te creëren. De kinderen, hun ouders en de professionals inspireren elkaar. We zijn trots op onze kinderen. Hun huis waar zij thuis zijn en waar zij zich gewaardeerd voelen. Een thuis dat geborgenheid biedt. Een plek waar zij samen leven en samen dromen. Een eigen plek waar zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Een huis waar zij zich veilig voelen.

Kernwaarden

Verbindend

Passie

Trots

Geborgenheid

Kernwaarden

Verbindend

Passie

Trots

Geborgenheid

Woonlocatie

U KUNT HELPEN

Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig

Ouderinitiatief “Thuis” is nu nog opzoek naar een juiste woonlocatie in Uden, gemeente Maashorst. Voor 2028 hopen we dat deze jongvolwassenen samen kunnen gaan wonen en leven. Ouderinitiatief “Thuis” streeft er naar een woonlocatie voor circa 16 bewoners te realiseren. Elke bewoner heeft een eigen woonruimte. In dit plan wordt ook domotica meegenomen. De woning dient veiligheid en geborgenheid te bieden maar ook zelfstandigheid waar mogelijk. Het doel is om jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking zelfstandig te laten wonen in hun eigen woonruimte. De woonruimte bestaat bij voorkeur uit een woonkamer met keukenblok, badkamer en slaapkamer en is circa 50 m

Daarnaast heeft de woonlocatie gezamenlijke ruimtes. Een gezamenlijke (woon-)keuken, een huiskamer die ruimte bied aan minimaal het aantal bewoners en hun begeleiders. Ook wordt er rekening gehouden met een kantoortje en slaapgelegenheid voor begeleiding. Afhankelijk van de grootte van de woonruimte en woonlocatie kan het witgoed in een gezamenlijke ruimte als collectief geplaatst worden, of toch voor eenieder individueel in de eigen woonruimte.

Ouderinitiatief “Thuis” richt zich op jongvolwassenen met een ZZP VG 3 en ZZP VG 4

Zelfstandig maar toch samen

Dit ouderinitiatief vloeit voort uit de wens van ouders om voor hun kind, dat levenslang zorgafhankelijk zal zijn, een eigen beschermde woonvorm te creëren, waarbij de eigen regie van het kind met de ouders/verzorgers centraal staat. Deze eigen regie wordt mede vormgegeven door gebruik te maken van een PGB. Één individueel PGB is onvoldoende om de vereiste 24-uurszorg of bereikbaarheid te regelen die onderdeel is van deze beschermde woonvorm. Samen kunnen de bewoners hun PGB bundelen om zorg van voldoende kwaliteit en omvang te kunnen inkopen. Dit doen we in de Stichting Ouderinitiatief ‘Thuis’, welke door de ouders is opgericht.

Om een ouderinitiatief te starten zijn er verschillende acties noodzakelijk; medebewoners, een geschikte locatie, financiering regelen, ketenpartners als gemeente en woningcorporaties, een projectplan en een stichting die dit aanstuurt.
De wens is om over 2 tot 6 jaar vanaf nu dit ouderinitiatief gerealiseerd te hebben.

Kenmerkend voor een ouderinitiatief is dat het belang van de bewoner voorop staat en dat de stichting zelf de regie houdt. Ouderinitiatief “Thuis” is ontstaan uit een droom van enkele enthousiaste ouders die zijn gestart met dit ouderinitiatief en begonnen zijn om samen de kaders uit te zetten. Zij voeren samen de regie over de te organiseren zorg en begeleiding. Zij bundelen financiën en krachten om passende woonruimte te realiseren. Dit ouderinitiatief is gebaseerd op het principe van scheiden van wonen en zorg.

De wens is dat in dit ouderinitiatief jongvolwassenen komen wonen die allemaal zo zelfstandig mogelijk gaan wonen. Maar toch samen en hierdoor hun krachten bundelen.

Bewoners huren hun eigen woonruimte en ontvangen daar de ondersteuning die ze nodig hebben. De zorg wordt gefinancierd vanuit een PGB en geleverd door deskundige medewerkers. De ouders committeren zich om blijvend betrokken te zijn bij de zorg van hun kind.

Thuis is…

De plek waar je altijd weer terug keert
en ons normen en waarde worden geleerd
De plek waar je met liefde wordt verwarmd
en na een onenigheid weer wordt omarmd
De plek waar je getroost wordt bij verdriet of pijn
en waar je altijd jezelf kunt zijn
De plek waar je je ondanks soms wat zorgen
altijd veilig voelt en geborgen


Dat is thuis!

Contact

Heeft u na het lezen van deze website nog vragen, wilt u een informatie gids, ons helpen met een donatie of wilt u toetreden tot het ouderinitiatief voor uw kind, neem dan contact met ons op.